Projekty Unijne

Projekty Unijne

„Hipokrates” S.Królicki – J.Ślifirski spółka jawna informuje, że w dniu 16.11.2022r. została podpisana Umowa o Powierzenie Grantu nr 176/PS. V/2022 w ramach projektu grantowego pn.

 

„MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA. PAKIET MEDYCZNY 3  – WSPARCIE GRANTOWE PLACÓWEK POZ” w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ H Rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest Ochrona zdrowia, zachowanie życia i poprawa bezpieczeństwa personelu medycznego, pracowników i pacjentów placówki/placówek POZ – „Hipokrates” spółka jawna  w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez: 1. doposażenie poradni POZ oraz personelu medycznego i niemedycznego w środki ochrony indywidualnej niezbędne do realizacji świadczeń zdrowotnych w trakcie pandemii pozwalające na ochronę zdrowia, zachowanie życia i zwiększenie bezpieczeństwa personelu placówki POZ oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19; 2. Doposażenie poradni POZ w środki do dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń oraz urządzeń dezynfekujących niezbędnych do realizacji świadczeń zdrowotnych w trakcie pandemii pozwalających na ochronę zdrowia, zachowanie życia oraz zwiększenie bezpieczeństwa personelu medycznego POZ oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19; 3. Doposażenie poradni POZ w sprzęt medyczny i wyposażenie niezbędne do realizacji świadczeń zdrowotnych w trakcie pandemii pozwalające na ochronę zdrowia, zachowanie życia oraz zwiększenie bezpieczeństwa personelu POZ oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19.

Planowane efekty Planowanym efektem skorzystania z grantu będzie ochrona pracowników i pacjentów przed możliwością zachorowania na COVID-19 poprzez odpowiednie zabezpieczenie przed zakażeniem, zmniejszenie rozprzestrzeniania się wirusa w społeczeństwie, a co za tym idzie ograniczenie wzrostu zakażeń i powikłań z tym związanych. Spowoduje to zwiększenie dostępności pacjentów z innymi schorzeniami do lekarzy POZ i położnej POZ.

Wartość projektu wynosi:

36.026 zł (wkład Funduszy Europejskich) + 6.357,53 zł (wkład własny) = 42.383,53 zł

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Skip to content