O nas

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej „Hipokrates“ sc został założony jako spółka cywilna pod koniec 2003 roku przez dwóch wspólników lekarzy Stanisława Królickiego i Jarosława Ślifirskiego.

Zakład rozpoczął działalność 1.01 2004 roku. Udziela świadczeń na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej /POZ/ oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej /AOS/. W zakresie POZ udzielane są świadczenia lekarza i położnej.

Zakres AOS obejmuje świadczenia w następujących poradniach:

  • neurologicznej
  • okulistycznej
  • otolaryngologicznej
  • otolaryngologii dziecięcej
  • urologii

N.Z.O.Z. „Hipokrates“ sc zatrudnia 7 lekarzy poz, 5 lekarzy specjalistów, 7 pielęgniarek, 1 położną, 3 rejestratorki oraz 1 pracownika administracji

Od początku 2009 roku Zakład współpracuje również z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, od któej otrzymał darowiznę w postaci sprzętu do badania słuchu u dzieci.

Dyrektorem N.Z.O.Z. „Hipokrates“ sc jest dr n. med. Jarosław Ślifirski, zastępcą i pełnomocnikiem jest lek. Stanisław Królicki